Motoguard Logo

Приложение в индустрията

 

Продуктът Мото Гард намира широко приложение в индустрията. Използва се във всички машини и агрегати, където има триещи се връзки и детайли. Доказателство за това е проведения експеримент в ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК III. С продукта е третиран лагер на вентилатор, подаващ въздух за горивния процес. Преди третирането температурата на загряване на лагер 3 на вентилатор 2 се е движела около критичната стойност 80°С.Това е вследствие от износване на триещите се детайли.

 

Преди третиране с продукта Мото Гард
/период 11.06.2010÷18.06.2010г./
/виж най-горната диаграма/

След третиране с продукта Мото Гард
/период 19.07.2010÷26.07.2010г./
/виж най-горната диаграма/

 

От приложените диаграми е видно намаляването на температурата на лагера третиран с продукта Мото Гард. Също така се намалява разхода на електрическа енергия вследствие на третирането. Това показва и добрите икономически показатели на универсалния антифрикционен и противоизносващ модификатор Мото Гард.

 

 

ТЕЦ Бобов дол

 

 

На 02.09.2010г. в 12 часа беше обработен вътрешния лагер на ел.двигателя на ДВ1В в котелен агрегат К1 на ТЕЦ Бобов Дол. Данни за ел. двигателя:

  • 1-ва скорост 500мин-1
  • 2-ра скорост 730мин-1
  • 20 литра хидравлично масло
  • ДВ1В обикновено работи при 730мин-1 при максимален товар 740 000м3/час.
  • Температура на лагера преди обработка 55 градуса Целзий. Температура на външния лагер 48 градуса Целзий.

Резултатите са показани в сравнителната таблица, от която е видно ,намаляване на температурата на вътрешния лагер средно с около 10°С ,след третирането му с универсалния противоизносващ модификатор Мотогард. За подробна информация, вижте следната сравнителна таблица.