Motoguard Logo

 Руският универсален модификатор за двигатели и трансмисии

„Мото Гард”представлява усъвършенствана на основата на нанотехнологиите - АНТИФРИКЦИОННА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА КОМПОЗИЦИЯ /ARC/, произведена и разработена от Института по Машиностроене към Руската Академия на Науките. 100 % концентрат.
Служи за възстановяване и подобряване работата на двигатели и трансмисии.

 

Универсалността на Мото Гард се състои в това , че е предназначен за всички разновидности двигатели / бензинови , дизелови , електрически , хибридни/ , машини и трансмисии , които се използват с различно предназначение в цялостната човешка дейност – промишленост / във всички нейни видове / , транспорт / наземен , воден , въздушен / , административно- обслужващата сфера и бита.


История на технологията

Намаляване износването на триещи части и механизми в маслена среда е предизвикателство за учените от много години. В бившия Съветски Съюз /СССР/ през 1984г. Тайгет Маринич Леонидов патентовал високо - технологично откритие, свързано с антифрикционните и противоизносни свойства на някои от представителите на природните минерали – серпентинитите.
Необичайните свойства на серпентинитите привлекли вниманието на учените от Руската академия на науките / РАН/ и Българската академия на науките /БАН/ . В кратки срокове били систематизирани различни сведения за свойствата им и преодолени факторите, ограничаващи тяхното използване. Най-ефективен се оказал методът на направа на композиция от различни добавки и присадки към маслото. В резултат на това ,през 2004г. е разработена – антифрикционна ресурсовъзстановяваща композиция (АРК), известна по-късно с търговското наименование Мoto Guard-ARC. В нея взаимно се усилват уникалните антифрикционни и противоизносни свойства на трибополимерообразуващите (ТПО) добавки и възстановителният ефект на серпентинитите. Всяко масло в което е добавено Moto Guard-ARC, придобива противоизносна ефективност два пъти по-голяма от ефективността на най-добрите моторни масла . ТПО в концентрация 1-2% в маслото или друг смазочен материал се държи съвършено неутрално до момента, в който се образува задиране на повърхостта на триене. В този момент, под действието на електронната емисия от задраната повърхност на метала, ТПО се полимеризира и образува „кръпка”, която надежно запълва започналото да се формира петно на износване. По такъв начин ТПО презастрахова серпентинита, противоизносното действие на който се проявява в последствие ,примерно след 10 минути обработка. В резултат на това ефективността на Moto Guard-ARC многократно превъзхожда ефективността на чистият серпентинит за възтановяване на износването.

 

Автомобилните добавки на основата на серпентин от 1990-2003 г. имат и своите недостатъци:

 1. Недобре изученият минерален произход и обработка на серпентина включва в добавките твърди абразивни частици. Това налага приложението им в изключително малки дози и с по-слаб възстановителен ефект;
 2. Създаваният от тях слой на повърхностно активно вещество / ПАВ / в повечето случаи е неравномерен и неустойчив. За създаването на относително устойчив слой от ПАВ било необходимо препаратът да „работи” поне 3000-4000 км в маслената транспортна среда;
 3. Максималната дебелина на слоя от ПАВ е до 200-300 мкм, което не дава възможност за добър възстановителен ефект. Максималният възстановителен ефект постигнат с подобни добавки е до 50%;
 4. Тези добавки имат по-скоро противоизносващи свойства, отколкото възстановяващи. Силно се влияят от смолисти отлагания и нагари в маслената среда.

През 2003 г. Институтът по Машиностроене към Руската Академия на Науките, съвместно с Руското Главно Управление за нефт и газ "И. М. Гуркин", демонстрират нов вид композиция от нов вид серпентинит: хидроизолиран силикат на магнезий - Mg6 Si4O10 (OH)8) и антифрикционни и противоизносни трибополимеробразуващи съединения, изключващи всички недостатъци на предишните серпентинити. Съвършено новата технология за обработка на серпентинита в състава на композицията показва следните предимства:

 1. Липса на твърди абразивни частици и възможност за поставяне на значително по-големи дози;
 2. Дебелината на серпентинитния слой достига 1000 мкм, а възстановителният ефект е до 95% от началния ресурс;
 3. Наличие на почистващо действие. Почиства маслената среда от смолисти отлагания и нагари;
 4. Кратко време за създаване на устойчиво серпентинитно покритие (400-500 км пробег след третиране с композицията);
 5. Значително по-ниска цена.

Съвършено новото поколение възстановяващо и противоизносващо покритие е защитено с патент за изобретение № 2237704 от 10.10.2004 г.


 Какво постигаме с поставянето на „Мото Гард” в нашия автомобил?

 1. Повишаване мощността на двигателя.
 2. Намаляване разхода на гориво.
 3. Увеличаване компресията на двигателите, и нейното изравняване във всички цилиндри.
 4. Обезпечаване на по-равномерна работа на двигателя.
 5. Възстановяване износването на триещите се възли и детайли до 95% от първоначалния ресурс.
 6. Намаляване на износването на всички, подложени на интензивно триене, части и детайли на двигателя, с което се повишава работния пробег на автомобила.
 7. Защита на металните повърхнини от корозия.
 8. Защита на двигателя от т.нар. „сух старт”, който по друг начин не може да бъде избегнат.
 9. Защита на двигателя от блокиране при условия, в които нивото на маслото е недостатъчно или смазочните му свойства са значително нарушени.
 10. Улесняване стартирането на двигателя при много ниски температури.
 11. Намаляване на токсичността на изгорелите газове.
 12. Удължаване живота на помощните агрегати на мотора (акумулатор и стартер).
 13. В случай на загуба на масло гарантира изминаването на минимум 50 км. без наличие на масло в картера до отстраняване на повредата, без никакви последици за двигателя.
 14. С намаляване на триенето се удължава живота и намаляват случаите на дефектиране на скоростната кутия и трансмисията.
 15. Почистване на маслените магистрали от смолисти отлагания и нагари.

Мото Гард се препоръчва за използване както при нови, така и при стари двигатели.

Благодарение намаляване силата на триене, разходът на гориво се намалява , съответно:

 • в градски условия – от 5 до 16 %;
 • в извънградски условия – от 7 до 23 %.

При анализ на резултатите от извършени изпитания се оказва, че мощността на двигателя се увеличава както следва:

 • За бензинови двигатели от 11,2 % до 22,4 %
 • За дизелови двигатели от 9,7 до 18,6 %